Desinfectie waterleiding

Wanneer er sprake is van een Legionellabesmetting in een leidingwatersysteem kunnen diverse tegenmaatregelen worden ingezet om te trachten de situatie te normaliseren. Hierbij dient de zogenaamde “Ladder voor Legionellapreventie in drinkwaterinstallaties” van ILT als uitgangspunt te worden genomen. Wanneer het thermisch beheersconcept (gebruik van warm water als tegenmaatregel) niet effectief is gebleken, bijvoorbeeld bij een hardnekkige of wijd verspreide besmetting of wanneer er sprake is van een biofilm in de drinkwaterinstallatie, kan een chemische desinfectie worden uitgevoerd. Door middel van de chemische desinfectie worden micro-organismen verwijderd zodat het water weer veilig te gebruiken is.

Werkwijze

Bij het verrichten van een chemische desinfectie van het leidingwatersysteem wordt het afgekoppelde leidingsysteem via een breektank en een vulpunt aan het begin langzaam opgevuld met water, waaraan een reinigings- / desinfectiemiddel (Kiwa/ATA getest) is toegevoegd. Na de gewenste inwerktijd (minimaal 4 uur) wordt het leidingsysteem gespoeld. Door middel van bemonstering van een aantal tappunten wordt getoetst of de behandeling is geslaagd. Wanneer de behandeling geslaagd is, kan het drinkwatersysteem weer officieel worden vrijgegeven voor consumptie.

Chemische reiniging

Met name in zwaar vervuilde installaties kan het voorkomen dat de bacterie hardnekkig is. Oorzaken kunnen zijn:

  • Dode leidingdelen;
  • niet goed doorstromende leidingen;
  • de aanwezigheid van biofilm.

In deze gevallen is het raadzaam om eerst technische aanpassingen te verrichten of het systeem chemisch te reiniging. Chemische desinfectie en een chemische reiniging gebeurt met een andere techniek. Bij chemische reiniging is de concentratie chemische middelen, gehanteerde temperaturen en de standtijd veel hoger dan bij een chemische desinfectie. Hierdoor wordt bij een chemische reiniging alle biofilm verwijderd uit het systeem. Bij twijfel aan de vervuiling van de leiding kan er daarom wellicht beter gekozen worden voor een chemische reiniging in plaats van een chemische desinfectie. Chemische reiniging is niet bij elke drinkwaterleiding mogelijk. De opties hangen met name af van het materiaal waarvan de drinkwaterleiding is gefabriceerd.

Direct een offerte aanvragen

Of bel direct naar: +31(0)88 1900 900
Wilt u terug gebeld worden?
Wilt u terug gebeld worden?

Vul hieronder uw telefoonnummer in en wij bellen u op werkdagen zo spoedig mogelijk terug.